INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: PhDr. Dominika Kovářová, MBA, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 847 670 Kč
Registrační číslo F2/16/2013
Číslo zakázky: IG208013

Projekty řešitele