Hospodářský slovník česko-francouzsko-italsko-španělský

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. PhDr. Václav Vlasák, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 235
Číslo zakázky: IG208093

Projekty řešitele