Veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 040 000 Kč
Registrační číslo TD020332
Číslo zakázky: GT207014

Projekty řešitele