doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.

Projekty řešitele:

Veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitelů
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Ochrana spotřebitele v kontextu globalizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

6.Sbližování práva ČSFR a Evropského společenství
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)