doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.

Projekty řešitele:

Veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitelů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Ochrana spotřebitele v kontextu globalizace
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

6.Sbližování práva ČSFR a Evropského společenství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)