Ochrana spotřebitele v kontextu globalizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2007
Řešitel: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 423 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0109
Číslo zakázky: GA207016