6.Sbližování práva ČSFR a Evropského společenství

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 220/6
Číslo zakázky: IG207092