Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 860 710 Kč
Registrační číslo F2/8/2012
Číslo zakázky: IG204012

Projekty řešitele