Ochrana slabší strany v českém a evropském právu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 436 710 Kč
Registrační číslo 40/2016
Číslo zakázky: IG207016

Projekty řešitele