Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Klára Vítková
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 146 470 Kč
Registrační číslo F2/63/2017
Číslo zakázky: IG207027

Projekty řešitele