Ing. Klára Vítková

Projekty řešitele:

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)