Příprava na zahájení činnosti KAJ jako zkušebního centra Cambridge ESOL Exams

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Halka Čapková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 1 200 000 CZK
Registrační číslo 20/3
Číslo zakázky: RP202011

Projekty řešitele