Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra anglického jazyka

Řešené projekty

Analýza potřeb studentů VŠE v oblasti anglického jazyka a následná tvorba nových učebních materiálů
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Příprava na zahájení činnosti KAJ jako zkušebního centra Cambridge ESOL Exams
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Výzkum zvládnutí slovosledu u studentů odborného anglického jazyka
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Analýza souč. stavu odborné jazyk. přípravy na magister. stupni VŠE a jiných společenskovědních fakult v ČR vzhledem k nezbytnosti interdisciplinární kompetence klíčových expertů ve strukturách EU a v dalších mezinár. institucích
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)