Analýza souč. stavu odborné jazyk. přípravy na magister. stupni VŠE a jiných společenskovědních fakult v ČR vzhledem k nezbytnosti interdisciplinární kompetence klíčových expertů ve strukturách EU a v dalších mezinár. institucích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2002 - 31. srpna 2003
Řešitel: PhDr. Adriana Krásová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 70 000 Kč
Registrační číslo 10/02
Číslo zakázky: IG202012

Projekty řešitele