PhDr. Adriana Krásová

Projekty řešitele:

Analýza souč. stavu odborné jazyk. přípravy na magister. stupni VŠE a jiných společenskovědních fakult v ČR vzhledem k nezbytnosti interdisciplinární kompetence klíčových expertů ve strukturách EU a v dalších mezinár. institucích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra anglického jazyka (2020)