Ceny v zahraničním obchodě ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: Ing. Václav Nešvera, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 765 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1284
Číslo zakázky: GA271013x

Projekty řešitele