Ing. Václav Nešvera, CSc.

Projekty řešitele:

Ceny v zahraničním obchodě ČR
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)