Ing. Václav Nešvera, CSc.

Projekty řešitele:

Ceny v zahraničním obchodě ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)