Pracovněprávní a navazující sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1999 - 31. prosince 2000
Řešitel: doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 283 000 Kč
Registrační číslo GA407/99/1201
Číslo zakázky: GA207029

Projekty řešitele