doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.

Projekty řešitele:

Inovace celoškolsky povinného předmětu 2PR101 Právo
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Pracovněprávní a navazující sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)