doc. JUDr. Michal Spirit, Ph.D.

Projekty řešitele:

Pracovněprávní a navazující sociálněprávní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)