Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů

Řešené projekty

Motivace Čechů pro kariéru v institucích EU
2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

International Scientific Conference "Law in Business of Selected Member States of the European Union" 2022
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami
2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Administrativa-SV-F2
2010 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)