Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů

Řešené projekty

International Scientific Conference "Law in Business of Selected Member States of the European Union" 2022
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami
2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Administrativa-SV-F2
2010 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)