Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 30. června 2022
Řešitel: doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 291 000 Kč
Registrační číslo 19-16764S
Číslo zakázky: GA200029

Projekty řešitele