Vincenzo Merella, MSc., Ph.D.

Projekty řešitele:

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)