doc. Vincenzo Merella, Ph.D., MSc

Projekty řešitele:

Kvalita dovozů v závislosti na ekonomické vyspělosti dovážející země
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)