Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 409 860 Kč
Registrační číslo F2/57/2018
Číslo zakázky: IG200058

Projekty řešitele