Ing. Jan Martin Rolenc, Ph.D.

Projekty řešitele:

Kritická analýza současného bezpečnostního diskursu a praxe v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Fakulta mezinárodních vztahů (2000)