Analýza kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Barbora Urbanová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 378 520 Kč
Registrační číslo F2/52/2019
Číslo zakázky: IG204019
Projekt je zaměřen na empiricko-analytický výzkum kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí. V roce 2017 vznikla nová kontrolní instituce, přičemž do té doby probíhala pouze formální kontrola financování politických stran a hnutí. Transparentnost financování politických stran a hnutí je základem pro dobrou správu věcí veřejných. Cílem projektu je ověřit efektivnost a účinnost kontrolních mechanismů v oblasti financování politických stran a hnutí v České republice, a upozornit na případná rizika a nedostatky těchto mechanismů, dále formulace doporučení. Projekt je koncipován na dva roky. Do roku 2018 proběhly volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu a volby Prezidenta ČR. V roce 2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu a v roce 2020 proběhnu krajské volby. Tedy se jedná o dobu, ve které bude mít ÚDHPSH za sebou všechny volby, které má ze zákona kontrolovat. Do dnešního dne nejsou žádné kontrolní závěry ani k volbám, ani k hospodaření politických stran. Projekt tedy bude rozhodování a chování tohoto úřadu zkoumat v reálném čase. Proto výstupy budou velmi aktuální a přínosné.

Projekty řešitele