Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 422 850 Kč
Registrační číslo F2/5/2013
Číslo zakázky: IG204013

Projekty řešitele