doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.

Projekty řešitele:

Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)