doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.

Projekty řešitele:

Vybrané ekonomické a legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)