Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Mgr. Marta Školkayová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 224 120 Kč
Registrační číslo F2/12/2011
Číslo zakázky: IG204011

Projekty řešitele