Mgr. Marta Školkayová

Projekty řešitele:

Prezident a systém politických stran jako faktory (ne) stability režimů v Latinské Americe
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)