Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Tomáš Votava, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 157 060 Kč
Registrační číslo 74/2016
Číslo zakázky: IG207026

Projekty řešitele