Ing. Tomáš Votava, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu k podnikání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)