Nové trendy soukromého a veřejného práva ČR a EU ve vztahu k podnikání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Tomáš Votava, M.A., Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 495 740 CZK
Registrační číslo F2/130/2014
Číslo zakázky: IG207024x

Projekty řešitele