Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XI. ročník)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 180 590 Kč
Registrační číslo F2/20/2019
Číslo zakázky: IG207029

Projekty řešitele