Ing. Lucie Andreisová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XI. ročník)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)