Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Kristýna Paulenková
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 250 000 Kč
Registrační číslo 65/2015
Číslo zakázky: IG204035

Projekty řešitele