Ing. Kristýna Paulenková

Projekty řešitele:

Formování vnitrostátních zájmů v rámci neregionálních uskupení: případová studie vybraných států BRICS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)