Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Daniel Kný, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 220 050 Kč
Registrační číslo F2/6/2013
Číslo zakázky: IG204033

Projekty řešitele