Ing. Daniel Kný

Projekty řešitele:

Transformace vztahu evropské a národní dimenze kolektivních identit v důsledku ekonomické, sociální a politické destabilizace Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)