AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (S PŘIHLÉDNUTÍM KE STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ DOKTRINĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: JUDr. Radim Kříž, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 394 470 Kč
Registrační číslo F2/22/2017
Číslo zakázky: IG207017

Projekty řešitele