JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

Projekty řešitele:

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVA KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ (S PŘIHLÉDNUTÍM KE STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ DOKTRINĚ, JUDIKATUŘE A PRAXI)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)