Strategie a taktiky současné české krajní pravice: vzkříšení 'černé internacionály'

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Mgr. Bc. Martin Petřík
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 447 290 Kč
Registrační číslo 32/2015
Číslo zakázky: IG204015

Projekty řešitele