Hodnocení modelů politik rozvoje území

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Lenka Slavíková Čamrová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 229 090 Kč
Registrační číslo F5/3/2012
Číslo zakázky: IG509022

Projekty řešitele