Metody víceúrovňové správy přírodních zdrojů a jejich využitelnost v podmínkách ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Lenka Slavíková Čamrová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 336 360 Kč
Registrační číslo F5/1/2010
Číslo zakázky: IG509020

Projekty řešitele