Generování rozložitých pravděpodobnostních modelů z dat

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2000
Řešitel: Ing. Tomáš Kočka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 115 000 Kč
Registrační číslo G5 0006
Číslo zakázky: ÚD471060

Projekty řešitele