Ing. Tomáš Kočka, Ph.D.

Projekty řešitele:

Optimalizace učení rozložitelných modelů pro klasifikaci
FRVŠ
2001

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Generování rozložitých pravděpodobnostních modelů z dat
FRVŠ
2000

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)