Ing. Tomáš Kočka, Ph.D.

Projekty řešitele:

Optimalizace učení rozložitelných modelů pro klasifikaci
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Generování rozložitých pravděpodobnostních modelů z dat
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)