Optimalizace učení rozložitelných modelů pro klasifikaci

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2001
Řešitel: Ing. Tomáš Kočka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet: 75 000 Kč
Registrační číslo 1433-G5
Číslo zakázky: ÚD471021

Projekty řešitele