Mnohorozměrné strukturované modely

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 721 000 Kč
Registrační číslo GA201/02/1269
Číslo zakázky: GA471022

Projekty řešitele