RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Projekty řešitele:

Mnohorozměrné strukturované modely
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)