RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Projekty řešitele:

Mnohorozměrné strukturované modely
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)