Pravděpodobnostní modelování pomocí perfektních posloupností

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2002
Řešitel: bc. Tomáš Kroupa
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo G5-1584
Číslo zakázky: ÚD471012

Projekty řešitele