bc. Tomáš Kroupa

Projekty řešitele:

Pravděpodobnostní modelování pomocí perfektních posloupností
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)