bc. Tomáš Kroupa

Projekty řešitele:

Pravděpodobnostní modelování pomocí perfektních posloupností
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Laboratoř inteligentních systémů (4710)