Validace komponovaných dokumentů

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Jiří Kosek
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 157 000 Kč
Registrační číslo 13/06
Číslo zakázky: IG407076